lördag, februari 10, 2007

Käthe Kollwitz

Käthe Kollwitz, 1867 – 1945, var tysk tecknare, grafiker och skulptör. Hon föddes i Königsberg som Käthe Schmidt och var dotter till murarmästaren och predikanten Carl Schmidt och hans hustru Katharina.

Redan 1881 fick Käthe undervisning i teckning hos en gravör i Königsberg.

Under åren 1885 till 1889 studerade hon måleri, först hos Karl Stauffer Bern i Berlin och sedan hos Ludwig Herterich i München.
För att klara sitt uppehälle gjorde Käthe små snabba skisser som hon sålde.
Hon fortsätter med grafik och utbildar sig i detta.

1891 gifte hon sig med läkaren Karl Kollwitz.

1936 får hon inte längre ställa ut sin konst för nazisterna. Allt vad hon skapat tas bort från museer och gallerier. Hon fick dock fortsätta att arbeta med sin konst vilket var accepterat.

Käthe Kollwitz blir 1919 medlem i Preussiska Akademin för konst och får professorstitel.

I november 1943 blir hennes ateljé i Berlin förstörd under ett bombanfall och många av hennes verk går förlorade.

Käthe Kollwitz arbetade med socialistiska förtecken och tog de svagas parti. Hon var en antivåldsagitator vilket i många fall var obekvämt för regimen.

Käthe Kollwitz ville med sin konst visa upp samtidens sociala missförhållanden, särskilt då kvinnorna och barnens. Hennes verk speglar dystra intryck med nöd, förtvivlan och död som tema. Det är ytterst sällan som det finns ett leende i de avbildade personerna.

Efter kriget etablerades två museer efter Käthe Kollwitz. Ett i öst, Berlin och ett i väst, Köln,



Käthe Kollwitz, Vävarnas uppror, 1897, etsning, 22 x 30 cm


Käthe Kollwitz, Mor med dött barn, 1903, etsning, 43 x 49 cm


Käthe Kollwitz, Döden och kvinnan,
1910, etsning, 45 x 44 cm


Käthe Kollwitz, Självporträtt i profil,
1938, litografi, 48 x 29 cm

Inga kommentarer: