fredag, oktober 16, 2009

Pandora

I den grekiska mytologin var Pandora den första kvinnan, skapad av Hefaistos, smideskonstens gud, som en del av ett straff för Prometheus för att han hade avslöjat eldens hemlighet för människorna.

Epimetheus, "den som tänker efteråt", dvs den omdömeslöse eller den efterkloke, var ansvarig för att ge positiva egenskaper åt vartenda ett av alla djuren. Men när det blev människans tur fanns det inget kvar att ge henne. Epimetheus bror Prometheus, "den som tänker före", dvs den listige, tyckte att människan var överlägsen alla andra djur och beslöt att ge en gåva som inget annat djur hade. Prometheus beslöt därför att stjäla elden från Zeus och ge den till människorna.

När människorna fick elden slutade de att bry sig om gudarna. För att återföra människorna till gudarna fick Hefaistos uppdraget av Zeus att skapa Pandora. Från början var Pandora en metallstaty, men Hefaistos hade gjort henne så vacker att Zeus bestämde sig för att ge henne liv och hon begåvades med egenskaper och gåvor från olika gudar, därav namnet "Pandora", som betyder "den allbegåvade". Afrodite gav henne skönhet och Apollon gav henne musikalitet och förmågan att hela. Av Hermes fick Pandora en ask som hon aldrig fick öppna, vilket fyllde henne med nyfikenhet.John William Waterhouse, 1849-1917, var en brittisk målare.


Johan William Waterhouse,
Pandora, 1896, olja på duk,
152 x 91 cm

Inga kommentarer: