torsdag, oktober 01, 2009

Venus och Adonis

Adonis är i grekisk mytologi en gud som symboliserade årstidernas växlingar.

Adonis blev dömd till ett halvår på jorden och ett halvår i underjorden. Med sin skönhet lockade han kärleksgudinnan Afrodites (Venus) åtrå och därmed krigsguden Ares (Mars) svartsjuka. Adonis blev dräpt av Ares förklädd till vildsvin när han var ute på jakt.

När Afrodite en dag fick se honom blev hon förälskad, och när han dödades under en vildsvinsjakt bad hon Zeus (Jupiter) att återuppväcka honom. Zeus gick med på att föra den unga mannen tillbaka till livet, men han måste stanna i dödsriket på vintern och bara vara med Afrodite på sommaren. På så sätt växte plantor och träd på sommaren och dog på vintern.


Jacopo Amigoni, 1682-1752, var en italiensk målare.


Jacopo Amigoni, Venus och Adonis, olja på duk, 142 x 173 cmPierre-Paul Prud´hon, 1758-1823, var en fransk målare.


Pierre-Paul Prud´hon, Venus och Adonis,
1812, olja på duk, 245 x 172 cm

Inga kommentarer: